Vill du ändra ditt lösenord?

Det är väldigt enkelt…

Klicka på “Min Profil” i medlemsboxen

Då kommer du till din profil
Skriv in ditt nya lösenord i de två fälten och klicka på Uppdatera…
(Se till att din email stämmer)